دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 7348      تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ سه شنبه ۲۸ آذر تعداد بازدید : 21658

تابلوي راهنماي دروس آموزشي

تابلوي راهنماي دروس آموزشي

 

 

پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

دروس رشته داروسازي از اول نيمسال تحصيلي تا پايان تحصيلات ، اين دروس بصورت نيمسالي طبق جدول پيوست ارائه مي گردد و احتمال جابجايي دروس بين برخي نيمسال ها وجود دارد.

نیمسال اول داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

شيمي عمومي عملي

 

1

 همزمان با شیمی عمومی نظری

1

2

شيمي عمومي نظري

3

 

 

3

3

ادبیات فارسی

3

 

 

3

4

زبان پیش نیاز/زبان عمومی

3

 

 

3

5

تشريح و بافت نظری

2

 

 

2

6

تشريح و بافت عملی

 

1

 

1

7

انديشه اسلامي 1

2

 

 

2

8

اخلاق اسلامی

2

 

 

2

9

رياضيات

2

 

 

3

10 مهارتهای زندگی1 1     1

جمع کل

18

2

 

20

 

نیمسال دوم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

فيزيك در داروسازی نظری

2

 

 

2

2

متون اسلامی

 2

 

 

2

3

بيولوژي مولكولي و ژنتيك

2

 

 

2

4

بيوشيمي پایه نظری

3

 

 شیمی آلی 1نظری،بیولوژی مولکولی و ژنتیک

3

5

بيوشيمي عملی

 

1

 شیمی آلی 1نظری و عملی،بیولوژی مولکولی و ژنتیک، همزمان با بیوشیمی پایه نظری

1

6

فرهنگ و تمدن اسلامی

2

 

 

2

7

انديشه اسلامي 2

2

 

 

2

8

شیمی آلی نظری 1

3

 

 شیمی عمومی نظری

3

9

شیمی آلی عملی 1

 

1

 شیمی عمومی 1 نظری و عملی ، همزمان باشیمی آلی 1 نظری

1

10

زبان عمومی

3

 

 

3

جمع کل

19

2

 

21

 

نیمسال سوم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

شيمي آلي نظری 2

3

 

شیمی آلی 1 نظری

3

2

شيمي آلي عملی 2

 

1

 شیمی آلی 1 نظری و عملی، همزمان با شیمی آلی 2 نظری

1

3

میکروب شناسي نظری

3

 

بيولوژي مولكولي و ژنتیک

3

4

ویروس شناسی

 1

 

 همزمان با میکروب شناسی نظری

1

5

میکروب شناسی عملی

 

1

 بيولوژي مولكولي و ژنتیک، همزمان با میکروب شناسی نظری

1

6

انگل شناسي و قارچ شناسی نظري

3

 

 بيولوژي مولكولي و ژنتیک

3

7

انگل شناسي و قارچ شناسی عملي

 

1

 بيولوژي مولكولي و ژنتیک، همزمان با انگل شناسی نظری

1

8

فيزيولوژي نظری  1

4

 

بيولوژي مولكولي و ژنتیک، تشریح نظری و عملی

4

9

ریشه های انقلاب اسلامی

2

 

 

2

10

تربيت بدني 1

 

1

 

1

جمع کل

16

4

 

20

 

نیمسال چهارم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

شیمی تجزیه نظری

2

 

 شیمی عمومی نظری

2

2

شیمی تجزیه عملي

 

1

 شیمی عمومی نظری و عملی، همزمان با شیمی تجزیه نظری

1

3

فيزيولوژي  نظری 2

4

 

فيزيولوژي نظری1

4

4

فيزيولوژي عملی 2

 

1

 فيزيولوژي نظری1، همزمان با فیزیولوژی 2 نظری

1

5

ايمونولوژي نظری

3

 

 میکروب شناسی نظری، همزمان با انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

3

6

ايمونولوژي عملی

 

1

 میکروب شناسی نظری

1

7

تاریخ اسلام

2

 

 

2

8

دانش خانواده و جمعیت

2

 

 

2

9

اصول خدمات بهداشتي

1

 

 

1

10

تربیت بدنی 2

 

 1

 

1

11

کمک های اولیه

0/5

 0/5

 

1

جمع کل

14.5

4.5

 

19

شركت در امتحان جامع علوم پايه

 

نیمسال پنجم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

فارماسیوتیکس 1 نظری

2

 

 

2

2

بیوشیمی بالینی

2

 

بیوشیمی پایه

2

3

فارماکولوژی1

3

 

فیزیولوژی 2 نظری یا همزمان با آن- بیوشیمی پایه

3

4

داروهای بیولوژیک

2

 

ایمونولوژی نظری،همزمان با فارماسیوتیکس 1 نظری

2

5

زبان تخصصی

3

 

زبان عمومی

3

6

شیمی دارویی1

3

 

شیمی آلی1 و 2 نظری- فارماکولوژی1

3

7

فیزیکال فارماسی 1

2

 

ریاضیات

2

8

آمارحیاتی و کار با بسته های آماری

1.5

0/5

رياضيات

2

جمع کل

18.5

0.5

 

19

 

نیمسال ششم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

فارماسیوتیکس 2 نظری

3

 

فارماسیوتیکس1

3

2 فارماسیوتیکس  عملی2   1

فارماسیوتیکس1، فارماسیوتیکس 2 نظری یا همزمان با آن

1

2

فارماکولوژی 2

3

 

فارماکولوژی 1

3

 

فارماکولوژی 2 عملی

  1 فارماکولوژی 2 نظری یا همزمان با آن 1

3

واژه شناسی

2

 

زبان تخصصی

2

4

گیاهان داروئی نظری

2

 

 

2

 

گیاهان داروئی عملی

  1 گیاهان دارویی نظری یا همزمان با آن 1

5

شیمی داروئی 2

3

 

شیمی دارویی 1

3

6

فیزیکال فارماسی 2

2

 

فیزیکال فارماسی  1

2

جمع کل

15

3

 

18

 

نیمسال هفتم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

فارماسیو تیکس 3

3

1

فارماسیوتیکس 1

4

2

سم شناسی

2

2

فارماکولوژی 2

4

3

مفردات پزشکی 1

2

 

گیاهان داروئی

2

4

شیمی داروئی 3

3

 

شیمی داروئی 1

3

5

دارو درمانی 1

3

 

فارماکولوژی - فیزیولوژی

3

6

کشت سلولی

1

 

بیولوژی مولکولی

1

7

کارآموزی داروخانه شهری

 

2

فارماکولوژی

2

جمع کل

14

5

 

19

 

نیمسال هشتم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

فارماسیوتیکس 4

2

1

فارماسیوتیکس 1

3

2

روشهای آنالیز دستگاهی

3

1

شیمی الی - شیمی تجزیه

4

3

دارو  درمانی 2

3

 

دارو درمانی 1

3

4

مفردات پزشکی 2

3

 

مفردات پزشکی 1

3

5

فارماكوگنوزي عملي

 

2

مفردات پزشكي2

2

6

بیو فارماسی

3

 

ریاضیات - آمار - فارماکولوژی 2

3

7

پایان نامه 1

2

 

پس از 140 واحد

2

جمع کل

16

4

 

20

 

نیمسال نهم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

فارماسیوتیکس 5

2

1

فارماسیوتیکس 4

3

2

فرآورده های آرایشی و بهداشتی

2

 

فارماسیوتیکس 4

2

3

دارو درمانی 3

3

 

دارودرمانی 2

3

4

داروسازي هسته اي

2

 

شيمي دارويي- فارماكولوژي

2

5

کنترل مسمومیت

2

 

سم شناسی - فارماکولوژی - کمکهای اولیه

2

6

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

 

2

دارودرماني3

2

7

پایان نامه 2

2

 

پایان نامه 1

2

جمع کل

13

3

 

16

 

نیمسال دهم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

مدیریت و اقتصاد داروسازی

2

 

ریاضیات

2

2

کنترل میکروبی

2

1

میکروبشناسی - فارماسیوتیکس 1تا4

3

3

کنترل فیزیک و شیمیمایی

2

1

شیمی عمومی- شیمی تجزیه روشهای آنالیز دستگاهی

3

4

بیوتکنولوژی داروئی

3

 

بیولوژی مولکولی

3

5

اخلاق در داروسازی

1

 

 

1

6

کارآموزی صنعت مقدماتی

 

2

فارماسیوتیکس 1تا4

2

7

مواد خوراکی و رژیم درمانی

3

 

بیوشیمی - شیمی تجزیه

3

جمع کل

13

4

 

17

 

نیمسال یازدهم داروسازی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش نیاز

1

پایان نامه 3

 

4

پایان نامه 1و2

4

2

کارورزی داروخانه

 

6

کارآموزی داروخانه شهری و دارو درمانی 3

6

3

کارورزی بالینی

 

6

کارآموزی داروخانه شهری و دارو درمانی 3

6

4

کارورزی صنعت

 

6

کارآموزی صنعت مقدماتی

6

جمع کل

0

22

*جمع بند 3 و4 فقط 6 واحدمحاسبه میگردد

22

*دانشجویان بر حسب علاقه میتوانند بجای کاورزی بالینی کارورزی صنعت را انتخاب نمایند .