دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 18569      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ شنبه ۲۹ مهر تعداد بازدید : 871

آزمایشگاه عمومی | آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی | بالانتيديوم کلی

بالانتيديوم کلی