کد: 17589      تعداد بازدید : 5720

 

 

آزمايشگاه کنترل میکروبی داروها بهمن ماه سال 1393 در جهت انجام امور آموزشی ، پژوهشی تاسیس گردید و آزمایشگاه های کنترل میکروبی داروها ، میکروب شناسی عمومی در این واحد ارائه و تدریس می گردد.

 

آزمایشگاه میکروب عمومی

اهداف کلی:

آشنایی دانشجو با ساختمان میکروارگانیسم ها و مشاهده آنها ، روش های رنگ آمیزی ، تهیه لام میکروسکوپی

شرح درس :

روش های تشخیصی و افتراقی میکروارگانیسم ها و همچنین انواع روش های کشت و رنگ آمیزی میکروارگانیسم ها از مطالب عمده در این آزمایشگاه می باشد.

 

آزمایشگاه کنترل میکروبی داروها

اهداف کلی :

آشنایی با آلودگی های میکروبی در اشکال مختلف دارویی ، راههای ورود ، خطرات ناشی از مصرف داروی آلوده در مصرف کننده ، فساد داروها توسط میکروارگانیسم ها ، راههای جلوگیری از ورود آن به داخل فرآورده ها، محافظت های ضدمیکروبی و تداخل با عوامل ترکیبی فرمولاسیون ها، روش های ارزیابی داروها و آموزش استانداردهای خواسته شده.

شرح درس:

نحوه شناسایی آلودگی های میکروبی و همچنین نحوه کنترل فرآورده های دارویی از نقطه نظر الودگی و کنترل های لازم جهت تشخیص آلودگی به شکل عملی آموزش داده می شود.

 

تعدادی از دستگاههای موجود در این آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد:

 

      

میکروسکوپ                                                                            فور

      

انکوباتور                                                                   بن ماری

      

  آب مقطر گیری                                                                      فریزر 

      

مترPH                                                                   هود لامینار

      

اتوکلاور                                                                  هیتر استیرر

Close