کد: 17588      تعداد بازدید : 7983

 

 

 

آزمايشگاه تجزيه دستگاهي از سال 1389 در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با هدف انجام امور آموزشي، تحقيقاتي، پژوهش ، برگزاري كارگاه و خدمات رساني راه اندازي و شروع به كار نمود و با استفاده از اساتيد و كارشناسان مجرب دو واحد عملي تجزيه دستگاهي و آناليز ارائه و تدريس مي گردد.

 

اهداف تخصصي:

  • آموزش : برگزاري واحدهاي عملي تجزيه دستگاهي
  • تحقيقات و پژوهش : انجام پايان نامه ها و پروژه هاي تحقيقاتي با هدف توليد مقالات علمي
  • برگزاري گارگاه آموزشي : برگزاري كلاسهاي آموزشي براي دانشجويان، كارشناسان و علاقه مندان از كليه مراكز علمي و صنعتي
  • خدمات رساني : پذيرش و آناليز نمونه ها از مراكز علمي و صنعتي در صورت عدم تداخل و برخورد با برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي

 

تعدادی از دستگاههای موجود در این آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد:

 

      

دستگاه كارل فيشر                                                         دستگاه تقطير در خلاء

      

دستگاه كروماتوگراف مايع                                                   دستگاه تعيين نقطه ذوب و جوش

      

حمام اولتراسونيك                                                                       انكوباتور

      

دستگاه سانتريفيوژ عادي 8 شاخه                                                 دستگاه دي آيونايزر (آب خالص ساز)

      

دستگاه طيف سنج مادون قرمز تبديل فوريه                                                     دستگاه هدايت سنج

     

   بن ماري                                                                       اسپكتروفلوريمتر

      

دستگاه سانتريفيوژ يخچالدار                                                               دستگاه پلاروگراف

      

متر                                                                                 متر 

      

          دستگاه جذب اتمي                                                      ترازوي سارتريوس

دستگاه طيف سنج مرئي – فرابنفش

Close