کد: 17582      تعداد بازدید : 6329

 

 

آزمايشگاه گياهان دارويي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل در سال 1390 جهت برگزاري كلاسهاي درس گياهان دارويي تاسيس گرديد. اين آزمايشگاه داراي انواع ميكروسكوپها ولوپهاي ميكروسكوپي معمولي وپيشرفته مي باشد.جهت ارتقاء سطح كيفي آموزش وتدريس اين درس آزمايشگاه در سال 1391 مجهز به سيستم صوتي وتصويري وتخته هوشمند گرديد.

هرباريوم گياهي اين آزمايشگاه در سال 1392 با خريداري كتب مرجع تاسيس وشروع به فعاليت نموده است.

 

اهداف تخصصي

1-     آموزش درس عملي گياهان دارويي

2-     تشكيل هرباريوم گياهي

3-     تحقيقات وپژوهش

4-     برگزاري كارگاه وساير خدمات

 

تعدادي از دستگاههاي موجود دراين آزمايشگاه به شرح ذيل مي باشد:

 

          

                                    محیط آزمایشگاه                                 ميكروسكوپ ديجيتال با قابلیت اتصال به کامپیوتر    

         

                                                               میکروسکوپ دوچشمی                                        استريو ميكروسكوپ دوچشمي                                                          

 

          

سيستم صوتي، تصويري و تخته هوشمند                                 استريوميكروسكوپ دوچشمي 

 

          

                                 آسياب برشي                                   ميكروسكوپ سه چشمي با قابليت عكسبرداري و فيلمبرداري،
                                                                                                                قابل اتصال به كامپيوتر

 

 

 

Close