تعداد بازدید : 7757

معاون آموزشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

 

دكتر محمدرضا دلنوازی معاون آموزشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

 

 

     نام  : محمدرضا دلنوازی

   گروه آموزشي : فارماكوگنوزي

  Pharm.D :  داروسازی, دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  Ph.D : فارماكوگنوزي ، دانشگاه علوم پزشكي تهران

  رتبه علمي : استادیار

 ايميل delnavazi@tums.ac.ir

درباره دکتر محمدرضا دلنوازی

 

 

 

 

 

 

 

Close