جستجو:        
تعداد رکورد:27
رفع نواقص پرونده قبل از مرحله دفاع
۱۳۹۳ چهارشنبه ۱۹ آذر
قابل توجه دانشجویان
رفع نواقص پرونده قبل از مرحله دفاع
قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه1 را اخذ نموده اند
۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۶ شهريور
ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار
قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه1 را اخذ نموده اند
نحوه صحيح آدرس دهي پرديس بين الملل در مقالات فارسي و انگليسي (Affiliation)
۱۳۹۳ دوشنبه ۱۵ ارديبهشت
قابل توجه دانشجويان
نحوه صحيح آدرس دهي پرديس بين الملل در مقالات فارسي و انگليسي (Affiliation)
نحوه انتخاب موضوع پايان نامه
۱۳۹۳ دوشنبه ۱۵ ارديبهشت
دانشجویان محترم جهت انتخاب موضوع پایان نامه می توانند از بخش پژوهشی سایت دانشکده، قسمت پایان نامه ها بازدید نمایند...
نحوه انتخاب موضوع پايان نامه
قابل توجه دانشجوياني كه داراي فعاليت پژوهشي مي باشند
۱۳۹۳ دوشنبه ۱۵ ارديبهشت
دانشجویانی که در موارد ذیل فعالیت پژوهشی داشته اند یک نسخه از مقاله یا فعالیت پژوهشی خود را به امور پژوهشی دانشکده آقای سیفعلی زاده تحویل نمایند...
قابل توجه دانشجوياني كه داراي فعاليت پژوهشي مي باشند
قابل توجه دانشجویانی که پروپوزال آنها در شورای پژوهشی دانشکده به تصویب رسیده است ...
۱۳۹۳ دوشنبه ۱۵ ارديبهشت
قابل توجه كليه دانشجويان
قابل توجه دانشجویانی که پروپوزال آنها در شورای پژوهشی دانشکده به تصویب رسیده است ...
جدول زمانی (اصلاح شده ) برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده دارو
۱۳۹۳ دوشنبه ۱۵ ارديبهشت
قابل توجه كليه دانشجويان
جدول زمانی (اصلاح شده ) برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده دارو
Close