جستجو:        
تعداد رکورد:27
ثبت پروپوزال جهت دانشجويان تحصيلات تكميلي
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۹ تير
قابل توجه كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي
ثبت پروپوزال جهت دانشجويان تحصيلات تكميلي
شرایط اخذ واحد پایان نامه 1 و 2 در سال 97
۱۳۹۷ شنبه ۲۲ ارديبهشت
قابل توجه دانشجویان
شرایط اخذ واحد پایان نامه 1 و 2 در سال 97
شرایط اخذ واحد پایان نامه 1
۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند
قایل توجه دانشجویان
شرایط اخذ واحد پایان نامه 1
قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه1 خود را اخذ نموده اند
۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
قابل توجه دانشجویان
قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه1 خود را اخذ نموده اند
جدول زمانی جلسات شورای پژوهشی جهت بررسی پایان نامه های دانشجویی در سال 1396
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ فروردين
قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم
جدول زمانی جلسات شورای پژوهشی جهت  بررسی پایان نامه های دانشجویی در سال 1396
قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه 1 را اخذ نموده اند
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ آبان
دانشجویانی که واحد پایان نامه یک را اخذ نموده اند باید تا قبل از حذف اضطراری نسبت به تصویب پروپوزال خود اقدام نمایند
قابل توجه دانشجویانی که واحد پایان نامه 1 را اخذ نموده اند
( اطلاعیه مهم )....در خصوص ایجاد تغییر در پایان نامه
۱۳۹۵ شنبه ۲۵ ارديبهشت
قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم
( اطلاعیه مهم )....در خصوص ایجاد تغییر در پایان نامه
جدول زمانی جلسات شورای پژوهشی جهت بررسی پایان نامه های دانشجویی در سال 1395
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۵ فروردين
قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم
جدول زمانی جلسات شورای پژوهشی جهت  بررسی پایان نامه های دانشجویی در سال 1395
قابل توجه کلیه دانشجویانی که واحد پایان نامه 1 را اخذ نموده اند
۱۳۹۴ سه شنبه ۵ آبان
دانشجویانی که واحد پایان نامه یک را اخذ نموده اند باید تا آخر آذرماه سال 1394 نسبت به ثبت پروپوزال خود در سامانه پژوهشیار اقدام نمایند
قابل توجه کلیه دانشجویانی که واحد پایان نامه 1  را اخذ نموده اند
ارسال طرح تحقیقاتی فقط از طریق پژوهشیار استاد راهنما
۱۳۹۴ دوشنبه ۱۷ فروردين
قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم
ارسال طرح تحقیقاتی فقط از طریق پژوهشیار استاد راهنما
Close