تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۲ دي    تعداد بازدید : 1178

تکمیل پرونده پژوهشی

قابل توجه دانشجویان

کلیه دانشجویان موظف به تکمیل پرونده پژوهشی خود بعد از تصویب پایان نامه در شورای پژوهشی  و  قبل از دفاع می باشند. مسئولیت عدم توجه به موارد درخواستی بعهده دانشجو بوده و از عهده دانشکده خارج می باشد. دفاع دانشجو منوط به تکمیل بودن پرونده پژوهشی او می باشد. مهمترین مواردی که دانشجو باید در اسرع وقت بعد از تصویب پروپوزال، پیگیری و تکمیل نماید به شرح ذیل می باشد:

 1. اخذ کد اخلاق پایان نامه از کمیته اخلاق دانشگاه
 2. تکمیل برگ ثبت موضوع پایان نامه و تحویل آن به امور پژوهشی دانشکده
 3. تکمیل نواقص و اصلاحات  خواسته شده  از طرف شورای پژوهشی
 4. عقد قرارداد پژوهشی مرتبط به پایان نامه و طرح تحقیقاتی

 

دانشجویان ذیل هرچه سریعتر جهت رفع نواقص پرونده خود به امورپژوهشی دانشکده مراجعه نمایند:

 1. نجمه فروزان                                               
 2. معصومه خیری                                            
 3. سارا احمدی معدنی                                        
 4. فاطمه سقط فروش                                          
 5. مهسا اکبری                                                
 6. محمدحسین فلاح برزگر
 7. هانیه امیری
 8. محمدرضا حیدری
 9. کوثر مسیب زاده
 10. کوروش جلوه
 11. صائب صداقتی
 12. شیما کریمی
 13. نسرین نوذری
 14. عباس رحمانی
 15. هدیه فرخی فیروزآبادی
 16. مهدیه سلیمانی
 17. فرنوش نعمتی
 18. اسرا پورقرشی
 19. مهتاب رهاوی
 20. فاطمه عبدالرحیمی
 21. قدسیه سادات حسینی شکوه
 22.  زهرا ظاهری
 23. زهرا خروطی

 

Close