دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 7367-350586      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۷ آبان تعداد بازدید : 3481

اخبار و اطلاعات | بازدید دانشجویان دانشکده داروسازی پردیس از انستیتو پاستور

بازدید دانشجویان دانشکده داروسازی پردیس از انستیتو پاستور
با توجه به لزوم آشنایی بیشتر دانشجویان رشته داروسازی با فرآیند های تولید داروهای بیولوژیک، از سایت تولید انستیتو پاستور بازدید صورت گرفت

 

 

با توجه به لزوم آشنایی بیشتر دانشجویان رشته داروسازی با فرآیند های تولید داروهای بیولوژیک، جمعی از دانشجویان دانشکده داروسازی پردیس بین الملل به سرپرستی دکتر خوشخو روز چهارشنبه 20 آذر ماه 1394 از سایت تولید انستیتو پاستور واقع در جاده کرج بازدید کردند. در این بازدید بخش های مختلف سایت تولید از جمله واحد کنترل کیفیت، بخش تولید واکسن هپاتیت، بخش تولید داروهای اینترفرون، اریتروپویتین و استرپتوکیناز و همچنین واحد نگهداری حیوانات آزمایشگاه در محیط استریل مورد بازدید دانشجویان قرار گرفت. در هر بخش توضیحات مربوط به فرآیندها توسط مسئول مربوطه به دانشجویان ارائه و به سوالات آنها پاسخ داده شد. با توجه به ویژگیهای خاص تولید فرآورده های بیولوژیک، این بازدید مورد توجه دانشجویان شرکت کننده قرار گرفت.