تعداد بازدید : 1258

دانش آموختگان گرامی جهت اطلاع از وضعیت معرفی و دریافت هر گونه گواهی فراغت از تحصیل

قابل توجه دانش آموختگان گرامی

یکشنبه

 دانش آموختگان گرامی جهت اطلاع از وضعیت معرفی به وزارت متبوع، اداره طرح نیروی انسانی و نظام پزشکی، طبق نامه وزارت متبوع 72 ساعت کاری به سایت  http://medicalportal.behdasht.gov.ir/medicalportal/TG.aspx  و جهت دریافت هر گونه گواهی فراغت از تحصیل به سایت http://eg.tums.ac.ir مراجعه نمایند .

 

 

 

Close