تعداد بازدید : 2180

بازدید علمی دانشجویان دانشکده داروسازی از شرکت البرز دارو

در تاریخ دوشنبه 1396/2/25 بازدید علمی دانشجویان دانشکده داروسازی از شرکت البرز دارو ی شهرستان قزوین برگزار گردید

 

در تاریخ دوشنبه 96/02/25 بازدید علمی دانشجویان  این دانشکده( مربوط به درس فارماسیوتیکس)  به مقصد شرکت البرز دارو ی شهرستان قزوین برگزار گردید . دراین  بازدید استاد درس مربوطه جناب آقای دکتر رفیعی تهرانی حضور داشتند و دانشجویان دانشکده به همرا استاد درس  از کلیه آزمایشگاهها و بخش های تولید دارو بازدید کردند . این بازدید ساعت 14 به اتمام رسید .

 

Close