تعداد بازدید : 1520

اولین جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان کلیه دانشجویان در سال 1396

اولین جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان کلیه دانشجویان در تاریخ 96/2/10 ساعت 11 در دانشکده داروسازی پردیس بین الملل برگزار گردید

 

اولین  جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان کلیه دانشجویان در تاریخ 96/2/10 ساعت 11  با حضور ریاست محترم دانشکده آقای دکتر سادات ابراهیمی، معاونت محترم آموزشی آقای دکتر منصف اصفهانی و مسئولین واحدها در محل این دانشکده برگزار گردید . در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر منصف اصفهانی مطالبی را ایراد فرمودند سپس نمایندگان دانشجویان به طرح سوالات آموزشی پرداختند که ریاست دانشکده جناب آقای دکتر سادات و دیگر کارشناسان  دانشکده به سوالات دانشجویان پاسخ دادند . جلسه در  ساعت 13 خاتمه یافت .

Close