تعداد بازدید : 2568

بازدید از کارخانه البرز دارو واقع در قزوین

اردوی یک روزه بازدید از کارخانه البرز دارو واقع در قزوین با حضور دانشجویان داروسازی 91

 

اردوی یک روزه بازدید از کارخانه البرز دارو واقع در قزوین با حضور دانشجویان داروسازی 91  و همراهی جناب آقای دکتر سادات ابراهیمی رئیس دانشکده جناب آقای دکتر رفیعی و تعدادی از پرسنل برگزار شد.این بازدید علمی که با هدف ارتقاء سطح علمی و آشنایی بیشتر دانشجویان با روشهای تهیه دارو(قرص-شربت-آمپول) برنامه ریزی شده بود از ساعت 7 صبح روز چهارشنبه 30 اردیبهشت آغاز و تا ساعت 18 ادامه داشت.

Close