مسابقه كتابخواني كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران سایت پردیس بین الملل Affiliation
صد و نود و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد/ پذیرش بیش از 90 متقاضی مقطع دکترای حرفه‌ای
صد و نود و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد/ پذیرش بیش از 90 متقاضی مقطع دکترای حرفه‌ای
صد و نود و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی درخواست 107 متقاضی تحصیل در مقطع دکترای حرفه‌ای برگزار شد.
هشتادمین نشست شورای بورس با تأکید بر هدفمند کردن سفرهای برنامه ریزی شده برگزار شد
هشتادمین نشست شورای بورس با تأکید بر هدفمند کردن سفرهای برنامه ریزی شده برگزار شد
هشتادمین نشست شورای بورس با حضور دکتر جعفریان، رئیس دانشگاه در ستاد مرکزی برگزار شد.
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با موضوع نظام‌مند کردن فعالیت‌های بین‌المللی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه برگزار شد
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با موضوع نظام‌مند کردن فعالیت‌های بین‌المللی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه برگزار شد
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با بحث و بررسی پیرامون نظام‌مند کردن فعالیت‌های بین‌المللی اعضای هیأت‌علمی و ارائه گزارش فعالیت‌های سه ماهه اول سال 96 این معاونت مطابق با برنامه عملیاتی تدوین شده برگزار شد.
صد و نود و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد/ تصمیم‌گیری نهایی در خصوص نحوه جذب داوطلبان از  کشورهای پرمتقاضی
صد و نود و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد/ تصمیم‌گیری نهایی در خصوص نحوه جذب داوطلبان از کشورهای پرمتقاضی
صد و نود و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با تصمیم‌گیری نهایی در خصوص نحوه جذب داوطلبان از کشورهای پرمتقاضی براساس معیارهای مورد تأیید این کمیته برگزار شد.
شورای مدیران معاونت بین‌الملل برگزار شد/ارائه گزارش فعالیت‌های دبیرخانه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان بین‌الملل
شورای مدیران معاونت بین‌الملل برگزار شد/ارائه گزارش فعالیت‌های دبیرخانه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان بین‌الملل
گزارش فعالیت‌های دبیرخانه تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان بین‌الملل در شورای مدیران معاونت بین‌الملل دانشگاه ارائه شد.
Close