كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران سایت پردیس بین الملل Affiliation
پذیرش 18 متقاضی تحصیلات تکمیلی در صد و شصت و دومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
پذیرش 18 متقاضی تحصیلات تکمیلی در صد و شصت و دومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
پرونده 18 متقاضی تحصیلات تکمیلی موافقت صد و شصت و دومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی را به دست آورد.
برگزاری شورای مدیران معاونت بین‌الملل با ترسیم مسیر حمایت‌های این معاونت از همایش‌های بین‌المللی و سخنرانی متخصصان غیرمقیم ایرانی
برگزاری شورای مدیران معاونت بین‌الملل با ترسیم مسیر حمایت‌های این معاونت از همایش‌های بین‌المللی و سخنرانی متخصصان غیرمقیم ایرانی
شورای مدیران معاونت بین‌الملل دانشگاه با دریافت نظرات در خصوص ترسیم مسیر حمایت‌های این معاونت از همایش‌های بین‌المللی و سخنرانی متخصصان غیرمقیم ایرانی برگزار شد.
سلسله کارگاه‌های آموزشی مدل‌سازی فرآیند با برگزاری آزمون ارزیابی شرکت‌کنندگان برگزار شد
سلسله کارگاه‌های آموزشی مدل‌سازی فرآیند با برگزاری آزمون ارزیابی شرکت‌کنندگان برگزار شد
آخرین کارگاه آموزشی مدل‌سازی فرآیند و بهبود فرآیندهای عملیاتی در دانشکده پزشکی پردیس بین‌الملل برگزار شد.
بررسی درخواست 11 متقاضی دوره‌های تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ در صد و شصت و یکمین نشست کمیته پذیرش
بررسی درخواست 11 متقاضی دوره‌های تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ در صد و شصت و یکمین نشست کمیته پذیرش
صد و شصت و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی درخواست دوره‌های تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ در دانشکده پزشکی برگزار شد.
نشست مشترک معاون بین‌الملل دانشگاه و دومین گروه دانشجویان برگزیده پروژه اراسموس-مرحبا برگزار شد
نشست مشترک معاون بین‌الملل دانشگاه و دومین گروه دانشجویان برگزیده پروژه اراسموس-مرحبا برگزار شد
نشست معاون بین‌الملل و دومین گروه برگزیدگان دانشگاه در پروژه اراسموس-مرحبا، با تقدیر از نخستین دانشجویان اعزامی برگزار شد.