اطلاعیه اختلال در پورتال معاونت بین الملل مقاله نویسی در حوزه بین المللی سازی نظرسنجی فرایندهای مدیریت بورس ها و ماموریت های آمو سایت پردیس بین الملل جدول زمانبندي شوراي پژوهشي پرديس بين الملل ّFact Book 2014 Affiliation
نهایی شدن کوریکولوم های MSc انفورماتیک پرستاری و مدیریت پرستاری در کمیته فرعی تطبیق برنامه های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده پرستاری و مامایی
نهایی شدن کوریکولوم های MSc انفورماتیک پرستاری و مدیریت پرستاری در کمیته فرعی تطبیق برنامه های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده پرستاری و مامایی
کمیته فرعی تطبیق و متناسب سازی برنامه های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده پرستاری و مامایی، چهارشنبه 26 آذرماه با نهایی شدن کوریکولوم های آموزشی کارشناسی ارشد(MSc) انفورماتیک پرستاری و مدیریت پرستاری برگزار شد.
بررسی درخواست 22 متقاضی دانشکده پزشکی در هشتاد و هشتمین کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
بررسی درخواست 22 متقاضی دانشکده پزشکی در هشتاد و هشتمین کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
هشتاد و هشتمین کمیته پذیرش دانشجویان خارجی، سه شنبه 25 آذرماه با بررسی درخواست 22 متقاضی در سالن اجتماعات ستاد مرکزی برگزار شد.
اختلال در پورتال معاونت بین‌الملل و زیرسایتهای مرتبط در روز شنبه 29 آذرماه
اختلال در پورتال معاونت بین‌الملل و زیرسایتهای مرتبط در روز شنبه 29 آذرماه
سرپرست مدیریت شبکه و ارتباطات بین‌الملل معاونت بین‌الملل از عدم ارائه سرویس پورتال این معاونت و زیرسایتهای مرتبط در روز شنبه 29 آذرماه خبر داد.
نشست همفکری برگزاری کارگاه بین‌المللی معرفی روشهای نوین درمان ضایعات غدد بزاقی در معاونت بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
نشست همفکری برگزاری کارگاه بین‌المللی معرفی روشهای نوین درمان ضایعات غدد بزاقی در معاونت بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
نشست همفکری برگزاری کارگاه بین‌المللی معرفی روشهای نوین درمان ضایعات غدد بزاقی دوشنبه 24 آذرماه با حضور دکتر شعبانی، مدیر توسعه امور بین‌المللی معاونت بین‌الملل برگزار شد.
بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی  پردیس بین الملل دانشگاه با تصویب 8 طرح تحقیقاتی برگزار شد
بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه با تصویب 8 طرح تحقیقاتی برگزار شد
بیست و چهارمین جلسه شورای پژوهشی پردیس بین‌الملل دانشگاه، دوشنبه 24 آذرماه با بحث و بررسی پیرامون هشت طرح تحقیقاتی برگزار شد.