سمینار بین المللی سازی آموزش عالی حلول سال نو و بهار پرطراوت مبارک باد. كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران سایت پردیس بین الملل Affiliation
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با اعلام حمایت از دومین مدرسه تابستانی زیست مواد برگزار شد
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با اعلام حمایت از دومین مدرسه تابستانی زیست مواد برگزار شد
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با نهایی شدن ادامه برنامه عملیاتی سال 96 این معاونت و اعلام حمایت از دومین مدرسه تابستانی زیست مواد برگزار شد.
دیدار هیأت دانشگاه‌های بوسنی و هرزگووین با معاون پژوهشی و مدیر روابط بین‌الملل، اعتباربخشی و رتبه‌بندی دانشگاه
دیدار هیأت دانشگاه‌های بوسنی و هرزگووین با معاون پژوهشی و مدیر روابط بین‌الملل، اعتباربخشی و رتبه‌بندی دانشگاه
هیأتی از پنج دانشگاه کشور بوسنی و هرزگووین با حضور در ستاد مرکزی با معاون پژوهشی دانشگاه و مدیر روابط بین‌الملل، اعتباربخشی و رتبه‌بندی معاونت بین‌الملل دیدار کردند.
نشست خبری سمینار بین‌المللی سازی آموزش عالی با حضور معاون بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
نشست خبری سمینار بین‌المللی سازی آموزش عالی با حضور معاون بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
نشست خبری سمینار بین‌المللی سازی آموزش عالی، با حضور معاون بین‌الملل دانشگاه، مدیر روابط بین‌الملل، اعتباربخشی و رتبه‌بندی معاونت بین‌الملل و جمعی از اهالی رسانه برگزار شد.
پذیرش 54 متقاضی دوره‌های Undergraduate در صد و هشتاد و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
پذیرش 54 متقاضی دوره‌های Undergraduate در صد و هشتاد و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
صد و هشتاد و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی پرونده 61 متقاضی دوره‌های Undergraduate در سالن شورای معاونت بین‌الملل برگزار شد.
با حضور نمایندگان واحدهای ستادی/جلسه هماهنگی اعتباربخشی مجدد بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد
با حضور نمایندگان واحدهای ستادی/جلسه هماهنگی اعتباربخشی مجدد بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد
جلسه هماهنگی اعتباربخشی مجدد بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور نمایندگان حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بین‌الملل، توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع برگزار شد.
Close