گرنت های بین المللی و فرصت های تحقیقاتی کتاب فعالیتهای پژوهشی پردیس بین الملل كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران سایت پردیس بین الملل Affiliation
تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی تهران در ششمین اجلاس کشوری معاونین و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته
تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی تهران در ششمین اجلاس کشوری معاونین و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته
دانشگاه علوم پزشکی تهران در ششمین اجلاس کشوری معاونین و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و سازمان‌های وابسته مورد تقدیر قرار گرفت.
صدمین جلسه شورای IT معاونت بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
صدمین جلسه شورای IT معاونت بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
صدمین جلسه شورای IT معاونت بین‌الملل دانشگاه با برش نمادین کیک توسط سرپرست مدیریت شبکه و ارتباطات این معاونت برگزار شد.
مراسم تقدیر و تشکر از ورزشکاران معاونت بین‌الملل برگزار شد
مراسم تقدیر و تشکر از ورزشکاران معاونت بین‌الملل برگزار شد
مراسم تقدیر و تشکر از ورزشکاران معاونت بین‌الملل با حضور دکتر کردی، معاون بین‌الملل دانشگاه برگزار شد.
آخرین نشست معاون بین‌الملل دانشگاه و معاونان بین‌الملل دانشکده‌ها در سال 96 برگزار شد
آخرین نشست معاون بین‌الملل دانشگاه و معاونان بین‌الملل دانشکده‌ها در سال 96 برگزار شد
نشست پایان سال هیأت‌رئیسه معاونت و پردیس بین‌الملل دانشگاه با معاونان بین‌الملل دانشکده‌ها برگزار شد.
با اهدای نشان دانشگاه علوم پزشکی تهران به پروفسور پیاساکول/وزیر بهداشت عمومی تایلند از موزه ملی تاریخ پزشکی بازدید کرد
با اهدای نشان دانشگاه علوم پزشکی تهران به پروفسور پیاساکول/وزیر بهداشت عمومی تایلند از موزه ملی تاریخ پزشکی بازدید کرد
پروفسور پیاساکول، وزیر بهداشت عمومی تایلند و هیأت همراه ضمن بازدید از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی، در ناهار کاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه شرکت کردند.
Close