ایام محرم تسلیت باد. كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران سایت پردیس بین الملل Affiliation
نشست ارائه گزارش نهایی فرآیند خودارزیابی در اعتباربخشی بین‌المللی برگزار شد
نشست ارائه گزارش نهایی فرآیند خودارزیابی در اعتباربخشی بین‌المللی برگزار شد
نشست ارائه گزارش نهایی فرآیند خودارزیابی در اعتباربخشی بین‌المللی در معاونت بین‌الملل دانشگاه برگزار شد.
آیین تودیع و معارفه معاونان آموزشی پیشین و جدید دانشکده دندانپزشکی پردیس بین‌الملل برگزار شد
آیین تودیع و معارفه معاونان آموزشی پیشین و جدید دانشکده دندانپزشکی پردیس بین‌الملل برگزار شد
آیین تودیع دکتر رضا یزدانی و معارفه دکتر فاطمه دیباجی، معاونان آموزشی پیشین و جدید دانشکده دندانپزشکی پردیس بین‌الملل در نشست هیأت‌رئیسه پردیس بین‌الملل دانشگاه برگزار شد.
پیرو سفر هیأت دانشگاه به عراق توافق شد/تأسیس دفتر دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران در دانشگاه سلیمانیه
پیرو سفر هیأت دانشگاه به عراق توافق شد/تأسیس دفتر دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران در دانشگاه سلیمانیه
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با اعلام انعقاد توافقنامه دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه سلیمانیه عراق برگزار شد.
معاون آموزشی پردیس بین‌الملل از درخشش دانشجویان خارجی رشته پزشکی در نخستین آزمون جامع علوم پایه به زبان انگلیسی خبر داد
معاون آموزشی پردیس بین‌الملل از درخشش دانشجویان خارجی رشته پزشکی در نخستین آزمون جامع علوم پایه به زبان انگلیسی خبر داد
معاون آموزشی پردیس بین‌الملل با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه، از برگزاری نخستین دوره امتحان جامع علوم پایه به زبان انگلیسی و درخشش دانشجویان بین‌المللی رشته پزشکی در این آزمون سخن گفت.
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با اعلام حمایت از ابعاد بین‌المللی دوازدهمین کنگره سالانه مرکز تحقیقات نفرولوژی برگزار شد
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با اعلام حمایت از ابعاد بین‌المللی دوازدهمین کنگره سالانه مرکز تحقیقات نفرولوژی برگزار شد
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با طرح حمایت از ابعاد بین‌المللی دوازدهمین کنگره سالانه مرکز تحقیقات نفرولوژی و بحث و بررسی پیرامون شاخص‌های ارتقاء محتوای کیفی وب‌سایت انگلیسی دانشکده‌ها برگزار شد.
Close