كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران سایت پردیس بین الملل Affiliation
مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل از عبور تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه از مرز 570 نفر خبر داد
مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل از عبور تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه از مرز 570 نفر خبر داد
مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل در صد و شصت و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی از هدفمندتر شدن درخواست تحصیل متقاضیان و عبور تعداد دانشجویان بین‌المللی از مرز 570 نفر خبر داد.
بررسی زمینه‌های همکاری دانشگاه با معهد الحسین (ع) نجف اشرف در شورای مدیران معاونت بین‌الملل
بررسی زمینه‌های همکاری دانشگاه با معهد الحسین (ع) نجف اشرف در شورای مدیران معاونت بین‌الملل
شورای مدیران معاونت بین‌الملل دانشگاه با بررسی شرایط ادامه همکاری‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران با معهد الحسین (ع) نجف اشرف برگزار شد.
اعطای گواهی Visiting Professor به پنج استاد خارجی در حاشیه دومین کنگره بین‌المللی تغذیه
اعطای گواهی Visiting Professor به پنج استاد خارجی در حاشیه دومین کنگره بین‌المللی تغذیه
معاون بین‌الملل دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی از اعطای پنج گواهی استاد مدعو (Visiting Professor) به اساتیدی از دانشگاه‌های مختلف بین‌المللی در حاشیه دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره سراسری تغذیه ایران خبر داد.
بررسی اجرای Jointly Supervised Program میان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و Macquarie  استرالیا در شورای مدیران معاونت بین‌الملل
بررسی اجرای Jointly Supervised Program میان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و Macquarie استرالیا در شورای مدیران معاونت بین‌الملل
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با طرح موضوع اجرای Jointly Supervised Program میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاهMacquarie استرالیا برگزار شد.
آیین آغاز سال تحصیلی دانشجویان بین‌المللی جدیدالورود دانشگاه برگزار شد
آیین آغاز سال تحصیلی دانشجویان بین‌المللی جدیدالورود دانشگاه برگزار شد
آیین آغاز سال تحصیلی دانشجویان بین‌المللی جدیدالورود دانشگاه برای سال تحصیلی 96-95 در آمفی‌تئاتر ستاد مرکزی برگزار شد.
Close