حلول سال نو و بهار پرطراوت مبارک باد. كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران سایت پردیس بین الملل Affiliation
آخرین نشست معاون بین‌الملل دانشگاه و معاونان بین‌الملل دانشکده‌ها در سال 95 برگزار شد
آخرین نشست معاون بین‌الملل دانشگاه و معاونان بین‌الملل دانشکده‌ها در سال 95 برگزار شد
نشست پایان سال هیأت‌رئیسه پردیس و معاونت بین‌الملل دانشگاه با معاونان بین‌الملل دانشکده‌ها برگزار شد.
دومین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی در وزارت بهداشت برگزار شد
دومین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی در وزارت بهداشت برگزار شد
دومین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
سمینار بین‌المللی سازی آموزش عالی با محوریت تبادلات دانشگاهی برگزار می‌شود
سمینار بین‌المللی سازی آموزش عالی با محوریت تبادلات دانشگاهی برگزار می‌شود
سمینار بین‌المللی سازی آموزش عالی به زبان انگلیسی و با محوریت تبادلات دانشگاهی 9 و 10 اردیبهشت 96 برگزار می‌شود.
گزارش سفر برنامه‌ریزی‌شده روسای چهار بیمارستان دانشگاه در راستای بازدید از حوزه بهداشت و درمان ژاپن
گزارش سفر برنامه‌ریزی‌شده روسای چهار بیمارستان دانشگاه در راستای بازدید از حوزه بهداشت و درمان ژاپن
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با ارائه گزارش سفر برنامه‌ریزی‌شده روسای چهار بیمارستان دانشگاه به ژاپن در راستای بازدید از حوزه بهداشت و درمان و آشنایی با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی این کشور برگزار شد.
مراسم روز بین‌الملل برای چهارمین سال در دانشگاه برگزار شد
مراسم روز بین‌الملل برای چهارمین سال در دانشگاه برگزار شد
در راستای ارتقای بین‌المللی سازی دانشگاه، تعامل سازنده و مؤثر در عرصه بین‌المللی و ایجاد روابط حسنه با سایر کشورهای دنیا و با تأکید بر مسائل آموزشی و به‌منظور توسعه جذب دانشجویان بین‌المللی، مراسم روز بین‌الملل دانشگاه برگزار شد.
Close