مسابقه عكاسي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تهران مقاله نویسی در حوزه بین المللی سازی نظرسنجی فرایندهای مدیریت بورس ها و ماموریت های آمو سایت پردیس بین الملل جدول زمانبندي شوراي پژوهشي پرديس بين الملل ّFact Book 2014 Affiliation
هیأت Autonomous University of the State of Mexico از دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی بازدید کردند/ توافق طرفین بر همکاری‌های بین‌المللی آموزشی و پژوهشی
هیأت Autonomous University of the State of Mexico از دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی بازدید کردند/ توافق طرفین بر همکاری‌های بین‌المللی آموزشی و پژوهشی
هیأت Autonomous University of the State of Mexico از دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه بازدید و در خصوص همکاری‌های مشترک آموزشی و پژوهشی اعلام توافق کردند.
در جدیدترین گزارش ISC دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشورهای اسلامی قرار گرفت
در جدیدترین گزارش ISC دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشورهای اسلامی قرار گرفت
دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبهبندی دانشگاه‌های کشورهای جهان اسلام در صدر دانشگاههای علوم پزشکی کشورهای اسلامی قرار گرفت.
معاونان بین‌الملل و پژوهشی دانشگاه با هيأت Autonomous University of the State of Mexico دیدار کردند
معاونان بین‌الملل و پژوهشی دانشگاه با هيأت Autonomous University of the State of Mexico دیدار کردند
نشست مشترک هيأتAutonomous University of the State of Mexico با معاونان بین‌الملل و پژوهشی دانشگاه در سالن اجتماعات ستاد مرکزی برگزار شد.
بازدید هيأت دانشگاه UAEM مکزیک از پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم، مركز تحقيقات هماتولوژي، انكولوژي و پيوند مغز استخوان و مركز قلب تهران
بازدید هيأت دانشگاه UAEM مکزیک از پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم، مركز تحقيقات هماتولوژي، انكولوژي و پيوند مغز استخوان و مركز قلب تهران
هیأت Autonomous University of the State of Mexico (UAEM) یکشنبه 5 بهمن از پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم، مركز تحقيقات هماتولوژي، انكولوژي و پيوند مغز استخوان و مركز قلب تهران بازدید کردند.
بررسی درخواست 26 متقاضی در نود و یکمین کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
بررسی درخواست 26 متقاضی در نود و یکمین کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
نود و یکمین کمیته پذیرش دانشجویان خارجی، با بررسی درخواست 26 متقاضی در سالن اجتماعات ستاد مرکزی برگزار شد.