كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران سایت پردیس بین الملل Affiliation
Ashraf Shubbar، نخستین دانشجوی بین‌الملل دوره تخصص اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی از پایان نامه خود دفاع کرد
Ashraf Shubbar، نخستین دانشجوی بین‌الملل دوره تخصص اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی از پایان نامه خود دفاع کرد
جلسه دفاع پایان‌نامه Ashraf Shubbar، نخستین دانشجوی بین‌الملل دوره تخصص اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی برگزار شد.
طرح قالب جدید گرافیکی وب‌سایت معاونت بین‌الملل دانشگاه در شورای مدیران
طرح قالب جدید گرافیکی وب‌سایت معاونت بین‌الملل دانشگاه در شورای مدیران
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با بحث و تبادل‌نظر پیرامون قالب جدید گرافیکی وب‌سایت معاونت بین‌الملل دانشگاه برگزار شد.
ارائه تسهیلات به متخصصان و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور جهت ارائه سخنرانی در همایش‌های بین‌المللی دانشگاه
ارائه تسهیلات به متخصصان و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور جهت ارائه سخنرانی در همایش‌های بین‌المللی دانشگاه
دفتر همکاری با متخصصان و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور مدیریت بورس ها و مأموریت‌های آموزشی معاونت بین‌الملل دانشگاه، به مدعوین سخنران در همایش‌های بین‌المللی دانشگاه، تسهیلات می‌دهد.
واگذاری فاز دوم فرآیند ارائه مقاله اعضای هیأت‌علمی، کارکنان و دانشجویان در همایش‌های بین‌المللی خارج از کشور به معاونت‌های بین‌الملل دانشکده‌ها
واگذاری فاز دوم فرآیند ارائه مقاله اعضای هیأت‌علمی، کارکنان و دانشجویان در همایش‌های بین‌المللی خارج از کشور به معاونت‌های بین‌الملل دانشکده‌ها
فاز دوم فرآیند ارائه مقاله اعضای هیأت‌علمی، کارکنان و دانشجویان در همایش‌های بین‌المللی خارج از کشور به معاونت‌های بین‌الملل دانشکده‌ها واگذار شد.
سفیر بنگلادش در ایران ضمن بازدید از دانشکده دندانپزشکی و مرکز قلب تهران با معاون بین‌الملل دانشگاه دیدار کرد
سفیر بنگلادش در ایران ضمن بازدید از دانشکده دندانپزشکی و مرکز قلب تهران با معاون بین‌الملل دانشگاه دیدار کرد
سفیر بنگلادش در ایران و هیأت همراه ضمن بازدید از دانشکده دندانپزشکی و مرکز قلب تهران، با معاون بین‌الملل دانشگاه دیدار کردند.