نظرسنجي مجموعه وب سايت هاي معاونت بين الملل سایت پردیس بین الملل جدول زمانبندي شوراي پژوهشي پرديس بين الملل ّFact Book 2014 Affiliation
چهارمین شورای بین‌الملل دانشگاه برگزار شد/ اعطای گرنت کمیته تطبیق به دانشکده‌های پیشتاز در بازنگری برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی
چهارمین شورای بین‌الملل دانشگاه برگزار شد/ اعطای گرنت کمیته تطبیق به دانشکده‌های پیشتاز در بازنگری برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی
چهارمین شورای بین‌الملل دانشگاه شنبه 26 مهرماه با تعریف گرنت کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی برای دانشکده‌های پیشتاز برگزار شد.
هفتاد و یکمین شورای بورس دانشگاه برگزار شد/ تصویب اعلام نظر معاونت آموزشی در خصوص پرداخت هزینه فرصت‌های مطالعاتی خارج کشور بیش از یکسال
هفتاد و یکمین شورای بورس دانشگاه برگزار شد/ تصویب اعلام نظر معاونت آموزشی در خصوص پرداخت هزینه فرصت‌های مطالعاتی خارج کشور بیش از یکسال
هفتاد و یکمین جلسه شورای بورس دانشگاه با حضور دکتر جعفریان رئیس دانشگاه و با طرح درخواست 45 متقاضی در سالن اجتماعات ستاد مرکزی برگزار شد.
با پیگیری‌های معاونت بین‌الملل دانشگاه /شماره‌های نظام پزشکی برای 8 دانشجوی خارجی دوره تخصص صادر شد
با پیگیری‌های معاونت بین‌الملل دانشگاه /شماره‌های نظام پزشکی برای 8 دانشجوی خارجی دوره تخصص صادر شد
مدیر توسعه امور بین‌المللی معاونت بین‌الملل دانشگاه گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده شماره‌های نظام پزشکی برای 8 دانشجوی خارجی دوره تخصص صادر شد.
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با بررسی دستورالعمل گرنت ارتباطات بین‌الملل برگزار شد
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با بررسی دستورالعمل گرنت ارتباطات بین‌الملل برگزار شد
شورای مدیران معاونت بین‌الملل دانشگاه شنبه 19 مهرماه با بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل گرنت ارتباطات بین‌الملل در سالن شورای این معاونت برگزار شد.
نشست همفکری EducationIRAN برگزار شد/ آغاز برنامه ریزی برای ورود دانشگاه های برتر کشور به پورتال
نشست همفکری EducationIRAN برگزار شد/ آغاز برنامه ریزی برای ورود دانشگاه های برتر کشور به پورتال
نشست همفکریEducationIRAN با برنامه‌ریزی برای چگونگی ورود دانشگاه‌های برتر کشور به این پروژه چهارشنبه 16 مهرماه در سالن شورای معاونت بین‌الملل برگزار شد.