نظرسنجي مجموعه وب سايت هاي معاونت بين الملل سایت پردیس بین الملل جدول زمانبندي شوراي پژوهشي پرديس بين الملل ّFact Book 2014 Affiliation
اطلاعيه فوري و مهم:::برنامه عملياتي فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان رشته پزشکی آزمون سراسری سال 1393 پردیس  بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعيه فوري و مهم:::برنامه عملياتي فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان رشته پزشکی آزمون سراسری سال 1393 پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
بدینوسیله اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته پزشکی آزمون سراسری سال 1393 پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران( معرفي شدگان از سوي سازمان سنجش در آزمون كنكور سراسري سال 1394-1393)از سوی معاونت آموزشی پردیس بین الملل اعلام گردید....
اطلاعيه فوري و مهم:::برنامه عملياتي فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های دندانپزشکی و داروسازی آزمون سراسری سال 1393 پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعيه فوري و مهم:::برنامه عملياتي فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های دندانپزشکی و داروسازی آزمون سراسری سال 1393 پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
بدینوسیله اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های دندانپزشکی و داروسازی آزمون سراسری سال 1393 پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران( معرفي شدگان از سوي سازمان سنجش در آزمون كنكور سراسري سال 1394-1393)از سوی معاونت آموزشی پردیس بین الملل اعلام گردید....
دکتر جعفریان در  جریان بازدید از معاونت بین‌الملل/ بین‌المللی سازی مهم‌ترین ابزار ارتقاء استانداردهای دانشگاه است
دکتر جعفریان در جریان بازدید از معاونت بین‌الملل/ بین‌المللی سازی مهم‌ترین ابزار ارتقاء استانداردهای دانشگاه است
دکتر علی جعفریان، رئیس دانشگاه دوشنبه 24 شهریورماه ضمن بازدید از معاونت بین‌الملل، در نشستی مشترک با مدیران این حوزه در جریان مهم‌ترین فعالیت‌ها و برنامه‌ها قرار گرفت.
اطلاعیه فوری-مهم(تکمیل فرایند مالی ثبت نام سال تحصیلی 94-93 )
اطلاعیه فوری-مهم(تکمیل فرایند مالی ثبت نام سال تحصیلی 94-93 )
قابل توجه تمامی دانشجویان جدیدالورود پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی 94-93
شهریه های آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه در سال تحصیلی 94-93اعلام شد
شهریه های آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه در سال تحصیلی 94-93اعلام شد
پردیس بین الملل دانشگاه طبق روال هر سال در آغاز سال تحصیلی جدید (94-93) شهریه سنواتی رشته ها و مقاطع مختلف را جهت آگاهی داوطلبان به تحصیل و دانشجویان مشغول به تحصیل اعلام کرد.