جدول زمانبندي شوراي پژوهشي پرديس بين الملل TUMS Photography Contest for International Student TUMS-International-Day ّFact Book 2014 Affiliation

قابل توجه كليه دانشجويان:جدول زمانبندي شوراي پژوهشي پرديس بين الملل

مسابقه عكاسي ويژه دانشجويان خارجي دانشگاه

بازدید وزیر بهداشت عمان و هیأت همراه از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران
بازدید وزیر بهداشت عمان و هیأت همراه از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران
وزیر بهداشت عمان چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه در جریان دیدار با دکتر جعفریان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران بازدید کرد.
وزیر بهداشت عمان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران دیدار کرد
وزیر بهداشت عمان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران دیدار کرد
دکتر احمد بن محمد السعیدی وزیر بهداشت عمان چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه در راستای توسعه همکاری های بین المللی با دکتر علی جعفریان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران دیدار کرد.
برگزاری نشست همفکری بین مسئولان وزارت امور خارجه و دانشگاه علوم پزشکی تهران
برگزاری نشست همفکری بین مسئولان وزارت امور خارجه و دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوشنبه ی گذشته، مورخ 1/2/1393، نشستی با حضور آقایان نادی، کمان قد و جوادی از وزارت امور خارجه، آقای دکتر ترابی، دبیر ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران و آقایان دکتر عرب خردمند و دکتر شعبانی از معاونت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران حول مسائل توسعه ی بین الملل و جهت تبادل نظر در ارتباط با جذب دانشجویان خارجی و همچنین ارتباط با دانشگاه ها و سازمان های آموزشی بین المللی برگزار گردید.
::اطلاعيه فوري و مهم::اولين فراخوان جذب بورسيه دانشجويان مقطع  PhD/وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
::اطلاعيه فوري و مهم::اولين فراخوان جذب بورسيه دانشجويان مقطع PhD/وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
به اطلاع مي رساند اولين فراخوان بورس تحصيلي دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در ارديبهشت ماه سال 1393 و همزمان با تقويم فراخوان هيأت علمي جذب شوراي انقلاب فرهنگي برگزار خواهد شد...
برگزاری جلسه اعتباربخشي بين المللي بیمارستانی با حضور معاون درمان دانشگاه/دکتر تهرانی دوست از فراهم بودن زیرساختهای اعتباربخشی بین المللی در بیمارستانها خبر داد.
برگزاری جلسه اعتباربخشي بين المللي بیمارستانی با حضور معاون درمان دانشگاه/دکتر تهرانی دوست از فراهم بودن زیرساختهای اعتباربخشی بین المللی در بیمارستانها خبر داد.
جلسه اعتباربخشي بين المللي بيمارستاني با حضور دکتر تهرانی دوست، معاون درمان دانشگاه و دکتر نکوفر، مدير روابط بين الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی معاونت بین الملل در محل معاونت درمان تشكيل شد.