گرنت های بین المللی و فرصت های تحقیقاتی كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران سایت پردیس بین الملل Affiliation
نشست بررسی روند پذیرش و جذب دانشجویان بین‌الملل مقاطع تحصیلات تکمیلی برگزار شد
نشست بررسی روند پذیرش و جذب دانشجویان بین‌الملل مقاطع تحصیلات تکمیلی برگزار شد
نشست بررسی روند پذیرش و جذب دانشجویان خارجی مقاطع تحصیلات تکمیلی با حضور معاون آموزشی پردیس بین‌الملل و مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل دانشگاه برگزار شد.
ارائه پروژه پیشنهادی TUMS Scholar Exchange Grant در شورای مدیران معاونت بین‌الملل
ارائه پروژه پیشنهادی TUMS Scholar Exchange Grant در شورای مدیران معاونت بین‌الملل
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با ارائه پروژه پیشنهادی TUMS Scholar Exchange Grant و گزارش برپایی کارگاه آموزشی بین‌المللی سازی آموزش عالی توسط این معاونت برای تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار شد.
استفاده از سهمیه بورس کوتاه مدت اعضای هیات علمی دانشگاه
استفاده از سهمیه بورس کوتاه مدت اعضای هیات علمی دانشگاه
دریافت اطلاعات از دانشکده ها
نشست ترسیم برنامه چهار سال آتی دانشگاه پس از اعتباربخشی مجدد برگزار شد
نشست ترسیم برنامه چهار سال آتی دانشگاه پس از اعتباربخشی مجدد برگزار شد
نشست ترسیم برنامه چهار سال آینده دانشگاه پس از اعتباربخشی مجدد و هماهنگی برای حضور نمایندگان دانشگاه در کنفرانس بین‌المللی سازمان اسیک (ASIC) برگزار شد.
برگزاری دویست و سومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
برگزاری دویست و سومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
دویست و سومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش 9 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در ستاد مرکزی برگزار شد.
Close