عید فطر مبارک نظرسنجي مجموعه وب سايت هاي معاونت بين الملل سایت پردیس بین الملل جدول زمانبندي شوراي پژوهشي پرديس بين الملل ّFact Book 2014 Affiliation
بررسی راهکارهای افزایش جذب دانشجویان بین المللی توسط مراکز تحقیقاتی دانشگاه در شورای مدیران معاونت بین الملل
بررسی راهکارهای افزایش جذب دانشجویان بین المللی توسط مراکز تحقیقاتی دانشگاه در شورای مدیران معاونت بین الملل
شورای مدیران معاونت بین الملل با بررسی راهکارهای افزایش جذب دانشجویان بین المللی توسط مراکز تحقیقاتی دانشگاه، شنبه 4 مردادماه در سالن شورای این معاونت برگزار شد.
بیست و دومین شورای پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه با پذیرش 8 طرح تحقیقاتی برگزار شد
بیست و دومین شورای پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه با پذیرش 8 طرح تحقیقاتی برگزار شد
بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی پردیس بین الملل با بررسی و تأیید 8 طرح تحقیقاتی شنبه 4 مردادماه در سالن شورای معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
جایگاه نخست معاونت بین الملل از نظر کیفیت اخبار مندرج در سایت دانشگاه
جایگاه نخست معاونت بین الملل از نظر کیفیت اخبار مندرج در سایت دانشگاه
بر اساس گزارش تفكيكي عملكرد خبري رابطين سايت دانشگاه در تيرماه 93، معاونت بين الملل، دانشكده پرستاري مامايي، بيمارستان شريعتي، مركز بهداشت جنوب تهران و دفتر نهاد مقام معظم رهبري به ترتيب رتبه هاي اول تا پنجم را از نظر كيفيت اخبار كسب كردند...
دفاع پایان نامه آقای Assadullah Rasooli دانشجوي MPH بين الملل دانشكده بهداشت
دفاع پایان نامه آقای Assadullah Rasooli دانشجوي MPH بين الملل دانشكده بهداشت
جناب آقاي دكتر هاديان، معاون پژوهشي پرديس بين الملل اعلام نمودند كه آقای Assadullah Rasooli دانشجوي MPH بين الملل دانشكده بهداشت ، روز سه شنبه مورخ 31/04/1393 از پايان نامه خود دفاع کرد.
دفاع پایان نامه خانم Yasmin Khan دانشجوي MPH بين الملل دانشكده بهداشت
دفاع پایان نامه خانم Yasmin Khan دانشجوي MPH بين الملل دانشكده بهداشت
Yasmin Khan دانشجوي پاکستانی IMPH دانشكده بهداشت، شنبه 21 تیرماه از پایان نامه خود دفاع کرد.