جدول زمانبندي شوراي پژوهشي پرديس بين الملل TUMS Photography Contest for International Student TUMS-International-Day ّFact Book 2014 Affiliation

قابل توجه كليه دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه

مسابقه عكاسي ويژه دانشجويان خارجي دانشگاه

نشست تشریح سند اعتباربخشی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد
نشست تشریح سند اعتباربخشی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد
نشست داخلی تشریح سند اعتباربخشی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مصوب چهاردهمین جلسه دوره چهارم هیئت رئیسه دانشگاه، به میزبانی مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی معاونت بین الملل برگزار شد.
پذیرش درخواست تحصیل 8 متقاضی در شصت و پنجمین کمیته جذب دانشجویان خارجی
پذیرش درخواست تحصیل 8 متقاضی در شصت و پنجمین کمیته جذب دانشجویان خارجی
شصت و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی و نخستین جلسه در سال 93، سه شنبه 26 فروردین ماه در سالن اجتماعات ستاد مرکزی و به میزبانی معاونت بین الملل دانشگاه برگزار شد.
سرپرست مدیریت بورسها و مأموریت های آموزشی معاونت بین الملل از برگزاری 5 شورای بورس دانشگاه تا پایان سال 93 خبر داد
سرپرست مدیریت بورسها و مأموریت های آموزشی معاونت بین الملل از برگزاری 5 شورای بورس دانشگاه تا پایان سال 93 خبر داد
به گفته سرپرست مدیریت بورسها و مأموریت های آموزشی معاونت بین الملل برنامه ریزی جهت برگزاری 5 شورای بورس دانشگاه تا پایان سال 93 انجام شده است.
برگزاري دوره آموزشي فعاليت بدني در پيشگيري از بيماري هاي غير واگير
برگزاري دوره آموزشي فعاليت بدني در پيشگيري از بيماري هاي غير واگير
قابل توجه كليه همكارام محترم...
حوزه هاي تمركز واحد مديريت شبكه و ارتباطات معاونت بين الملل دانشگاه در سال 1393
حوزه هاي تمركز واحد مديريت شبكه و ارتباطات معاونت بين الملل دانشگاه در سال 1393
مدیریت شبکه و ارتباطات معاونت بین الملل راهبري و نظارت بر اجراي سياست ها و برنامه هاي فناوري اطلاعات در معاونت بین الملل دانشگاه و همراهي و پشتيباني از برنامه هاي مشترك فناوري اطلاعات ساير واحدهاي معاونت بين الملل را در اولویت برنامه های این مدیریت طی سال 93 قرار داده است.