سایت پردیس بین الملل Affiliation
برگزاری کارگاه آشنایی با تجهیزات و لوازم ترانسفرینگ سالمندان و آسیب‌های مغزی نخاعی ویژه دانشجویان بین‌الملل و ایرانی
برگزاری کارگاه آشنایی با تجهیزات و لوازم ترانسفرینگ سالمندان و آسیب‌های مغزی نخاعی ویژه دانشجویان بین‌الملل و ایرانی
کارگاه یک‌روزه آشنایی با تجهیزات و لوازم ترانسفرینگ سالمندان و آسیب‌های مغزی نخاعی برای جمعی از دانشجویان بین‌الملل و ایرانی رشته فیزیوتراپی در مقاطعUndergraduate و Postgraduates برگزار شد.
صد و سی و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد
صد و سی و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد
صد و سی و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با طرح 26 پرونده در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
رئیس دانشگاه با سفیر سوئیس در ایران دیدار کرد
رئیس دانشگاه با سفیر سوئیس در ایران دیدار کرد
دکتر علی جعفریان، رئیس دانشگاه و Giulio Haas، سفیر سوئیس در ایران با رویکرد گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی با یکدیگر دیدار کردند.
نخستین نشست سراسری اساتید، دانشجویان و کارشناسان تصویربرداری تشدید مغناطیسی قلب و عروق کشور برگزار می‌شود
نخستین نشست سراسری اساتید، دانشجویان و کارشناسان تصویربرداری تشدید مغناطیسی قلب و عروق کشور برگزار می‌شود
نخستین نشست سراسری اساتید، دانشجویان و کارشناسان تصویربرداری تشدید مغناطیسی قلب و عروق کشور به همت شاخه ایرانی انجمن بین‌المللی تصویربرداری تشدید مغناطیسی در پزشکی برگزار می‌شود.
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با طرح برنامه عملیاتی توسعه بین‌المللی سازی دانشگاه‌ها در سال 95 برگزار شد
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با طرح برنامه عملیاتی توسعه بین‌المللی سازی دانشگاه‌ها در سال 95 برگزار شد
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با ارائه برنامه عملیاتی توسعه بین‌المللی سازی دانشگاه‌ها در سال 95 در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.